Hướng dẫn cập nhật code wordpress 2021 đầy đủ

Hướng dẫn nâng cấp các phiên bản theme /plugin trên wordpress

Hướng dẫn nâng cấp phiên bản cho plugin

choose file 2

Tải phiên bản mới nhất của plugin trên website. (xem hướng dẫn)
Vào Plugin -> Add New.
Bấm Choose File hoặc kéo thả file trực tiếp vào.

Chọn file .zip mà bạn đã tải xuống ở bước 1.

update plugin 2

Chọn file .zip mà bạn đã tải xuống ở bước 1.
Chọn Replace current with upload

Hướng dẫn cách nâng cấp phiên bản cho theme wordpress 2021

Tải phiên bản mới nhất của theme trên website. (xem hướng dẫn)
Vào menu Apperance -> Add New.
Bấm Choose File hoặc kéo thả file trực tiếp vào.

Chọn file .zip mà bạn đã tải xuống ở bước 1.

update plugin 1 1

Chọn Replace current with upload

Supply:

 • unleytools

Tools:

 • WordPress
 • unleytools dev

Materials: WordPress Docs

 Cập nhật qua Hosting 2021

 1. Tải bản mới nhất của theme/plugin trên Unleytools
 2. Truy cập vào hosting mà website đang sử dụng
 3. Truy cập vào thư mục:
  • Theme: wp-content/themes/
  • Plugin: wp-content/plugins/
 4. Upload file zip vào thư mục tương ứng. (Vui lòng kiểm tra file zip mà bạn upload đã file cài đặt hay chưa. Nhiều nhà sản xuất cung cấp cả file thiết kế, hướng dẫn sử dụng trong file zip mà bạn tải về. Trong trường hợp đó, hãy giải nén và tìm đúng file zip cài đặt)
 5. Giải nén zip file đã upload ở bước trên
 6. Kết thúc

Lưu ý: Để tránh những lỗi có thể gặp sau khi update tốt nhất mọi người nên backup trước nhé!